Novinky

Nový template faktury

novy tempplate faktury blog cover photo

Toužili a ptali jste se po ní –  my jsme se do ní pustili naplno. Pro ty, kterým se momentální předloha naši faktury již zunovala a taky pro ty, kteří nás ješte neznají, přináší miniFAKTURA úplně novou předlohu pro všechny Vaše dokumenty:

Touhu po novém dizajnu faktury Ste nám pravidelně připomínali, proto se naši vývojáři pustili do kompletního propracování předlohy výsledního PDFka. Důraz se kládl na každičký detail, pozici jednotlivých prvků a taky na přehlednost a zvýraznění nejdůležitejších informací, které Váš klient potřebuje když faktura od Vas dorazí.

Screen Shot 2014-06-05 at 15.43.30

 

Jak Ste si určitě již všimli při prvním pohledu, dominantním prvkem nové předlohy je tzv. “platobní pruh”, který obsahuje Vaše číslo účtu, variabilní symbol, datum splatnosti a celkovou fakturovanou sumu. Tito údaje jsou pro Vaše klienty nejdůležitejší z hlediska úhrady/platby faktury po její obdržení, proto jsme je zabalili do vizuálně nejvíc výrazního prvku na celé předloze. Vaše kontaktní údaje jsme přesunuli do paty faktury, kde kromě sídla společnosti a základních firemních údajů jako IČ a DIČ najdou Vaši klienti i bankové spojení a kontaktní údaje(telefóní číslo, web a email je potřebné mít zadané v profilu, aby se na tomto místě zobrazovali).

Nový dizajn je svěží a moderní, přispůsobený pro neustále narůstající trend elektronizace faktur a jiných dokladů, zároveň ale zůstáva jednoduchý a přehledný, s důrazem na schopnost efektívně odkomunikovat všechny důležité informace mezi Vámi a Vašimi klienty a my doufáme, že se Vám bude líbit stejně jak se líbí nám.

Do budoucna se chystáme s naši fakturou ješte značně pohrát , co do dizajnu tak do funkce. Nechceme příliš prozrázet, ale můžete čekat nekolik různých možností úpravy vzhledu faktury – mezi prvními přispůsobení farby platobního pruhu farbě Vašeho loga – a další funkce ku příkladu zobrazení informace, že klient Vaši fakturu po obdržení již “viděl”. Detaily nové předlohy ve dvou variacích s logem a bez ňej můžete zhlédnout zde:

http://minifaktura.cz/vzor_faktury.html

Všechny Vaše návrhy, připomínky, vylepšení a přaní si rádi přečteme v komentářích anebo nám je zašlete na podpora@minifaktura.cz.  

 

Předešlý příspěvek Další příspěvek

Mohlo by se Vám taky líbit